De enige niet-Germaanse inheemse taal van Nederland (maar het verhaal geldt ook voor België)

Een veelbetekenende stilte

Taaljournalist Gaston Dorren leert nu al enkele maanden de Nederlandse gebarentaal (NGT), die voor alle duidelijkheid niet dezelfde is als de Vlaamse Gebarentaal. Als hij daarover vertelt, wordt hij vaak geconfronteerd met een aantal vooroordelen, die hij hier stuk voor stuk vakkundig weerlegt. Heel verhelderend.

Advertenties