Een voetbalwoordenboekje uit 1914

Onbekend voetbalwoordenboek uit 1914 gevonden

Hier kan ik toch zo jaloers op zijn, he. Ik ga het dialectarchief van Leuven maar eens aan een heel grondige inspectie onderwerpen, denk ik šŸ˜‰

Advertenties

Schijnanglicismen

Warum Handy, Oldtimer und Whirlpool keine englischen Wƶrter sind

Duitstalige blog over woorden die uit het Engels lijken te zijn overgenomen, maar die in het Engels ofwel niet bestaan, ofwel een heel andere betekenis hebben.

De enige niet-Germaanse inheemse taal van Nederland (maar het verhaal geldt ook voor BelgiĆ«)

Een veelbetekenende stilte

Taaljournalist Gaston Dorren leert nu al enkele maanden de Nederlandse gebarentaal (NGT), die voor alle duidelijkheid niet dezelfde is als de Vlaamse Gebarentaal. Als hij daarover vertelt, wordt hij vaak geconfronteerd met een aantal vooroordelen, die hij hier stuk voor stuk vakkundig weerlegt. Heel verhelderend.

Taalunie-bericht: Slongs Dievanongs over grensoverschrijdend dialect en standaardtaal

Slongs Dievanongs: ‘We moeten investeren in dialect.’

 

Kijk, dat is nu een uitspraak naar mijn hart. Alleen: er is al heel veel geĆÆnvesteerd in het onderzoeken en – vooral – optekenen van dialect. Ik bedoel niet dat we er dan best mee stoppen, helemaal niet. Er valt nog heel veel te registreren, te verzamelen en te onderzoeken. Maar het is ook heel duidelijk dat hetgeen er is nog niet de bekendheid heeft bij het grote publiek dat het verdient. Dat heeft twee oorzaken. Je hebt lokale woordenboeken en projecten, en dat betekent meestal dat een heemkundige kring of zelfs een enthousiaste eenling zich eens aan het verzamelen heeft gezet. Dat mondt dan uit in een publicatie die lokaal heel veel succes heeft, maar vaak niet buiten de gemeentegrenzen geraakt. En zo blijft elk project gevangen binnen het eigen eilandje. Anderzijds zijn er een aantal grote, langlopende universitaire projecten, de Regionale Woordenboeken. Twee ervan, het Woordenboek van de Brabantse Dialecten en het Woordenboek van de Limburgse Dialecten, zijn al enkele jaren geleden afgerond. Het derde, het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten, is aan de laatste rechte lijn bezig. Deze projecten hebben een gigantische materiaalverzameling opgeleverd, en een hele reeks woordenboekjes. Maar ook deze woordenboeken bevinden zich op een eilandje, namelijk dat van de universitaire wereld, en het is ontzettend moeilijk omĀ daar uit te breken en de resultaten van deze projecten ook verteerbaar en toegankelijk te maken voor de Slongskes van deze wereld. Het kan, er is alleen nog een instantie nodig die de brugĀ slaat tussen zowel de lokale organisatiesĀ als de universiteiten enerzijds en de taal- en dialectliefhebbers anderzijds. Een instantie die veel lawaai kan maken rond de schatten die er zijn, opdat ze gevonden kunnen worden. EĆ©n schat doe ik jullie alvast met plezier cadeau: de Woordenbank.

Waardoor wordt een woord ‘echt’? Een TED-talk van Anne Curzan (Engels)

What makes a word “real”? Anne Curzan

Prof. Anne Curzan, historisch taalkundige aan de universiteit van Michigan, geeft met een vleugje humor haar visie op woorden, woordenboeken, slang, taalgebruik en labels. Ze heeft het over het Engels, maar het had even goed over het Nederlands kunnen gaan. En hoogstwaarschijnlijk ook het Duits, Frans, Spaans, …

Link

Urk krijgt Huis voor Taal

In Urk, een voormalig eilandje dat momenteel deel uitmaakt van de provincie Flevoland, is het probleem van laaggeletterdheid vrij groot. Daarom is er nu een Huis voor Taal ingericht in de bibliotheek. Een van de oorzaken van die laaggeletterdheid is het feit dat het lokale dialect, dat nog heel levend is, een extra moeilijkheid vormt voor kinderen om te leren schrijven. Tot hun vierde jaar kennen ze vrijwel uitsluitend het Urkse dialect, daarna moeten ze plots leren lezen en schrijven in het Nederlands.