Bibi (Engels)

It is I, Bibi

 

Fans of Flanders is een tv-programma (+ website en twitteraccount) in het Engels, bedoeld om anderstalige expats vertrouwd te maken met Vlaanderen en haar eigenaardigheden. Tv-presentator Chris Duchausoit (vooral bekend van programma’s over dieren, zoals ‘Dieren in nesten’) heeft een rubriek waarin hij op een heel eigen wijze de betekenis en het gebruik van typisch Vlaamse uitdrukkingen, zoals ‘wablieft’, uitlegt. In dit filmpje gaat het over ‘bibi’, om jezelf mee aan te duiden.

Advertenties

De enige niet-Germaanse inheemse taal van Nederland (maar het verhaal geldt ook voor België)

Een veelbetekenende stilte

Taaljournalist Gaston Dorren leert nu al enkele maanden de Nederlandse gebarentaal (NGT), die voor alle duidelijkheid niet dezelfde is als de Vlaamse Gebarentaal. Als hij daarover vertelt, wordt hij vaak geconfronteerd met een aantal vooroordelen, die hij hier stuk voor stuk vakkundig weerlegt. Heel verhelderend.

Taalunie-bericht: Slongs Dievanongs over grensoverschrijdend dialect en standaardtaal

Slongs Dievanongs: ‘We moeten investeren in dialect.’

 

Kijk, dat is nu een uitspraak naar mijn hart. Alleen: er is al heel veel geïnvesteerd in het onderzoeken en – vooral – optekenen van dialect. Ik bedoel niet dat we er dan best mee stoppen, helemaal niet. Er valt nog heel veel te registreren, te verzamelen en te onderzoeken. Maar het is ook heel duidelijk dat hetgeen er is nog niet de bekendheid heeft bij het grote publiek dat het verdient. Dat heeft twee oorzaken. Je hebt lokale woordenboeken en projecten, en dat betekent meestal dat een heemkundige kring of zelfs een enthousiaste eenling zich eens aan het verzamelen heeft gezet. Dat mondt dan uit in een publicatie die lokaal heel veel succes heeft, maar vaak niet buiten de gemeentegrenzen geraakt. En zo blijft elk project gevangen binnen het eigen eilandje. Anderzijds zijn er een aantal grote, langlopende universitaire projecten, de Regionale Woordenboeken. Twee ervan, het Woordenboek van de Brabantse Dialecten en het Woordenboek van de Limburgse Dialecten, zijn al enkele jaren geleden afgerond. Het derde, het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten, is aan de laatste rechte lijn bezig. Deze projecten hebben een gigantische materiaalverzameling opgeleverd, en een hele reeks woordenboekjes. Maar ook deze woordenboeken bevinden zich op een eilandje, namelijk dat van de universitaire wereld, en het is ontzettend moeilijk om daar uit te breken en de resultaten van deze projecten ook verteerbaar en toegankelijk te maken voor de Slongskes van deze wereld. Het kan, er is alleen nog een instantie nodig die de brug slaat tussen zowel de lokale organisaties als de universiteiten enerzijds en de taal- en dialectliefhebbers anderzijds. Een instantie die veel lawaai kan maken rond de schatten die er zijn, opdat ze gevonden kunnen worden. Eén schat doe ik jullie alvast met plezier cadeau: de Woordenbank.

Waardoor wordt een woord ‘echt’? Een TED-talk van Anne Curzan (Engels)

What makes a word “real”? Anne Curzan

Prof. Anne Curzan, historisch taalkundige aan de universiteit van Michigan, geeft met een vleugje humor haar visie op woorden, woordenboeken, slang, taalgebruik en labels. Ze heeft het over het Engels, maar het had even goed over het Nederlands kunnen gaan. En hoogstwaarschijnlijk ook het Duits, Frans, Spaans, …

Link

Meertaligheid

Onderzoekster Leonie Cornips (Maastricht) buigt zich over de vraag wat meertaligheid nu eigenlijk is. Ben je al meertalig als je af en toe een woord in een andere taal in je betoog gebruikt? Of als je een andere taal wel passief kent, maar niet spreekt? Of moet je minstens één andere taal passief en actief gebruiken, en in welke mate dan?