Een voetbalwoordenboekje uit 1914

Onbekend voetbalwoordenboek uit 1914 gevonden

Hier kan ik toch zo jaloers op zijn, he. Ik ga het dialectarchief van Leuven maar eens aan een heel grondige inspectie onderwerpen, denk ik 😉

De Taalpassie van Milfje : 10^Taal met… Alwin Kloekhorst

polemieken, ingezonden brieven, boeken. Er zijn heul veul mensen met evenveul meningen. Toch zijn er ook mensen die zich meer met taal bezig houden dan anderen. Daarom vraagt Milfje Meulskens hun mening over taal.

Source: milfje.blogspot.com

Interview met Alwin Kloekhorst,  gespecialiseerd in de vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap, en dan vooral de historisch-taalkundige interpretatie van het Hittitisch en de andere Anatolische talen (talen die gesproken werden in het 2e en 1e millennium v.Chr. in het huidige Turkije).

De lexicograaf als milieuactivist (Afrikaans)

Die leksikograaf als ekostryder

Fred Pheiffer, een Zuid-Afrikaanse lexicograaf, laat zijn licht schijnen over de ‘houdbaarheid’ van woordenboeken en de invloed van maatschappelijke veranderingen op de definities van lemma’s. Als voorbeeld bekijkt hij hoe bepaalde diersoorten omschreven worden, met de toenemende aandacht voor dierenrechten en milieubescherming in het achterhoofd.

De link tussen Becanus en ‘May God bless America’ (Engels)

Did Adam and Eve speak Dutch_ – Jewish World Features Israel News _ Haaretz

Een artikel over de link tussen Becanus’ theorie dat Adam en Eva Nederlands spraken (‘Diets’ = ‘Doutst’, dus de oudste taal) en het paradijs bijgevolg in Antwerpen lag, het Nederlandse en het Britse kolonialisme uit die periode en het idee dat Amerika ‘het beloofde land’ is. Op zijn minst intrigerend.

Aanvulling (met dank aan Clem Robyns, een van de samenstellers van het Canvasprogramma ‘Man over Woord’)

Het verhaal van Haaretz klopt niet. Becanus beweerde inderdaad dat Antwerpen gesticht is door een zoon van Noah, maar niet dat het Aards paradijs in Antwerpen lag. Hieronder het verhaal van Becanus zoals we het (na uitgebreide research en raadpleging van zijn Origines Antverpiae!  ) verteld hebben in Man Over Woord:

Johannes Goropius Becanus was een gerenommeerde en invloedrijk medicus die zich in 1555 in Antwerpen vestigde. Overigens: Becanus redde ooit Plantijn van de dood: hij kwam tussen toen die overvallen en zwaar toegetakeld werd. Hij werd later aandeelhouder van diens drukkerij. 
Op Plantijns persen verscheen in 1569 Origines Antwerpianae, waarin hij beweert dat Antwerps de oudste taal ter wereld is. Antwerps was volgens hem ouder dan Hebreeuws en ver verheven boven barbaarse talen als Latijns en Grieks. 
Volgens de man spraken ook Adam & Eva Nederlands/Antwerps.
‘Het Nederlands’ zoals wij het nu kennen bestond toen nog niet maar er waren vele ‘Nederlandsen’ naast elkaar. Hij sprak Brabants of Antwerps, dus voor hem was de taal van toen Antwerps. Daar verwijst hji ook duidelijk naar in z’n titel: Origines Antverpianae.
Antwerps was de goddelijke taal omdat het een volmaakte taal was. Het eerste bewijs daarvoor is dat het bestaat uit een aantal heel eenvoudige woorden en concepten waar je alle andere mee kan samenstellen.
Voorbeeld: varken: ver [ver] + ken [kennen] – een varken staat ver van de kennis
Een tweede argument voor de volmaaktheid van het Nederlands en zijn meest originele gedachte was dat de volmaaktheid bleek uit het feit dat een woord, als men het omgekeerd las, (ongeveer) het tegenovergestelde betekent. Voorbeeld: alp (berg) versus pla (plat) of lee (=leed) ‘lastig, vervelend’ versus eel (=edel) ‘edel, mooi’. 
Net zoals alle Nederlandse woorden volgens hem samenstellingen zijn van een beperkt aantal korte Nederlandse of Antwerpse woorden, geldt hetzelfde voor alle andere woorden van alle andere talen ter wereld, te beginnen met Hebreeuws, Latijn en Grieks:
Hebreeuws: Babel van babbelen
Latijn: aestas (zomer): aes-tas = tast aas = voedsel, in de zomer vind je veel voedsel
Grieks: Helios (zon) : helen = gezond maken

En hoe de taal dan naar Antwerpen is geraakt uit het aards paradijs?
Tijdens de zondvloed zaten Noah en z’n 3 zoons op de ark. 2 van z’n zoons trokken volgens Becanus naar het oosten en begonnen daar aan de toren van Babel. Daar ontstonden dus gigantische spraakverwarringen en God moest tussenkomen.
Z’n zoon Jafeth ging niet mee naar Babel, maar trok naar Antwerpen.
De Antwerpenaars hebben de oertaal dus kunnen bewaren, omdat hun voorouders niet aanwezig waren bij de bouw van de Toren van Babel. Later zijn de nakomelingen van Jafeth dan naar Italië getrokken.

http://www.canvas.be/video_overzicht/212030

Waardoor wordt een woord ‘echt’? Een TED-talk van Anne Curzan (Engels)

What makes a word “real”? Anne Curzan

Prof. Anne Curzan, historisch taalkundige aan de universiteit van Michigan, geeft met een vleugje humor haar visie op woorden, woordenboeken, slang, taalgebruik en labels. Ze heeft het over het Engels, maar het had even goed over het Nederlands kunnen gaan. En hoogstwaarschijnlijk ook het Duits, Frans, Spaans, …

Link

Meertaligheid

Onderzoekster Leonie Cornips (Maastricht) buigt zich over de vraag wat meertaligheid nu eigenlijk is. Ben je al meertalig als je af en toe een woord in een andere taal in je betoog gebruikt? Of als je een andere taal wel passief kent, maar niet spreekt? Of moet je minstens één andere taal passief en actief gebruiken, en in welke mate dan?