Een voetbalwoordenboekje uit 1914

Onbekend voetbalwoordenboek uit 1914 gevonden

Hier kan ik toch zo jaloers op zijn, he. Ik ga het dialectarchief van Leuven maar eens aan een heel grondige inspectie onderwerpen, denk ik 😉

Advertenties

Taalunie-bericht: Slongs Dievanongs over grensoverschrijdend dialect en standaardtaal

Slongs Dievanongs: ‘We moeten investeren in dialect.’

 

Kijk, dat is nu een uitspraak naar mijn hart. Alleen: er is al heel veel geĂŻnvesteerd in het onderzoeken en – vooral – optekenen van dialect. Ik bedoel niet dat we er dan best mee stoppen, helemaal niet. Er valt nog heel veel te registreren, te verzamelen en te onderzoeken. Maar het is ook heel duidelijk dat hetgeen er is nog niet de bekendheid heeft bij het grote publiek dat het verdient. Dat heeft twee oorzaken. Je hebt lokale woordenboeken en projecten, en dat betekent meestal dat een heemkundige kring of zelfs een enthousiaste eenling zich eens aan het verzamelen heeft gezet. Dat mondt dan uit in een publicatie die lokaal heel veel succes heeft, maar vaak niet buiten de gemeentegrenzen geraakt. En zo blijft elk project gevangen binnen het eigen eilandje. Anderzijds zijn er een aantal grote, langlopende universitaire projecten, de Regionale Woordenboeken. Twee ervan, het Woordenboek van de Brabantse Dialecten en het Woordenboek van de Limburgse Dialecten, zijn al enkele jaren geleden afgerond. Het derde, het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten, is aan de laatste rechte lijn bezig. Deze projecten hebben een gigantische materiaalverzameling opgeleverd, en een hele reeks woordenboekjes. Maar ook deze woordenboeken bevinden zich op een eilandje, namelijk dat van de universitaire wereld, en het is ontzettend moeilijk om daar uit te breken en de resultaten van deze projecten ook verteerbaar en toegankelijk te maken voor de Slongskes van deze wereld. Het kan, er is alleen nog een instantie nodig die de brug slaat tussen zowel de lokale organisaties als de universiteiten enerzijds en de taal- en dialectliefhebbers anderzijds. Een instantie die veel lawaai kan maken rond de schatten die er zijn, opdat ze gevonden kunnen worden. EĂ©n schat doe ik jullie alvast met plezier cadeau: de Woordenbank.

De lexicograaf als milieuactivist (Afrikaans)

Die leksikograaf als ekostryder

Fred Pheiffer, een Zuid-Afrikaanse lexicograaf, laat zijn licht schijnen over de ‘houdbaarheid’ van woordenboeken en de invloed van maatschappelijke veranderingen op de definities van lemma’s. Als voorbeeld bekijkt hij hoe bepaalde diersoorten omschreven worden, met de toenemende aandacht voor dierenrechten en milieubescherming in het achterhoofd.

Waardoor wordt een woord ‘echt’? Een TED-talk van Anne Curzan (Engels)

What makes a word “real”? Anne Curzan

Prof. Anne Curzan, historisch taalkundige aan de universiteit van Michigan, geeft met een vleugje humor haar visie op woorden, woordenboeken, slang, taalgebruik en labels. Ze heeft het over het Engels, maar het had even goed over het Nederlands kunnen gaan. En hoogstwaarschijnlijk ook het Duits, Frans, Spaans, …