Yvonne’s Biologieblog: Dieren, Taal & Communicatie

Woorden worden door taalkundigen gezien als de meest rudimentaire vorm van taal. Een woord is een signaal dat naar een bepaald concept refereert. Onder die definitie vallen verschillende geluiden die dieren gebruiken …

Source: yroelofs.blogspot.com

Advertenties

Agent uitschelden voor ‘hoer’ mag, mits in vreemde taal – De Stentor

Crimesite Camilleri
Agent uitschelden voor ‘hoer’ mag, mits in vreemde taal
De Stentor
… eiste 350 euro boete voor Janis B., die niet was verschenen. Rechter Jordaans maakte korte metten met het betoog van het Openbaar Ministerie.

Source: www.destentor.nl

‘Beledigen in een vreemde taal mag, omdat het dan niet beledigend bedoeld is,’ oordeelt de rechter.

“Apartheidsregime bij de Brusselse brandweer brengt mensenlevens in gevaar” – Persinfo.org

HPersinfo.org
“Apartheidsregime bij de Brusselse brandweer brengt mensenlevens in gevaar”
Persinfo.org
BRUSSEL – “Misschien herinnert u zich nog de vraag van de burgemeester van Moorslede om bij een noodoproep geen dialect te spreken.

Source: www.persinfo.org

Hoe taalwetten en -regels de veiligheid in gevaar kunnen brengen…

De kracht van meertaligheid

De kracht van meertaligheidIn de publicatie De kracht van meertaligheid gaat FORUM in op de positieve rol die meertaligheid heeft op de ontwikkeling van kinderen.Eentaligheid is een uitzondering. Meertaligheid is de norm. Ook in Nederland. Toch is meertaligheid omgeven met veel vooroordelen en mythen. Ondanks alle onderzoeken die telkens weer aantonen dat meertalige kinderen cognitief voordeel hebben bij hun beheersing van meerdere talen, wordt meertaligheid nog altijd (te) vaak geassocieerd met het oplopen van achterstand. Om meertaligheid en de eigen taal meer voor het positieve voetlicht te brengen zijn heeft FORUM het magazine De kracht van meertaligheid

uitgebracht. Het magazine is bedoeld voor instellingen voor voor- en vroegschoolse educatie, scholen voor primair en voortgezet onderwijs, ouders van meertalige kinderen en andere belangstellenden. Het magazine is een vervolg op een eerdere uitgave: ‘De kracht van meer taal. Magazine over meer taal en meertaligheid op school en thuis. Een PDF van deze publicatie treft u op de website van FORUM.

Source: www.forum.nl

Vraag van de maand – meertalig

Een centrum voor iedereen die met meertalige kinderen te maken heeft. Op de site vindt u o.a. informatie, tips en columns.

Source: www.meertalig.nl

 

Vraag van de maand juli 2014: Allochtone ouders zijn zich bewust van het risico op een mogelijke taalachterstand bij hun kinderen. Regelmatig is dit een onderwerp van gesprek tussen leerkrachten en allochtone ouders. Ik hoor regelmatig  van ouders dat zij het advies krijgen –of in het verleden gekregen hebben- om thuis alleen Nederlands te spreken. Want een associatie tussen taalachterstand en meertaligheid is snel gemaakt. Maar is dit wel terecht, vragen de ouders zich dan af?
Is de meertalige achtergrond van allochtone leerlingen de oorzaak van hun vaak hardnekkige taalachterstanden?

Het antwoord is in dezelfde lijn als het verhaal van Piet Van Avermaet over meertaligheid in het onderwijs.

Taal is belangrijk marketing-instrument voor millennials : Managing21

Taal is de belangrijkste reden waarom millennials op een andere manier naar reclame en content kijken dan oudere generaties. Dat is de conclusie van een studie van het Britse bedrijf SDL International, gespecialiseerd in …

Source: managing21.skynetblogs.be

Marketing in de eigen taal is belangrijk voor de millennials, ofwel Generatie Y (geboren 1980-2000)