Vraag van de maand – meertalig

Een centrum voor iedereen die met meertalige kinderen te maken heeft. Op de site vindt u o.a. informatie, tips en columns.

Source: www.meertalig.nl

 

Vraag van de maand juli 2014: Allochtone ouders zijn zich bewust van het risico op een mogelijke taalachterstand bij hun kinderen. Regelmatig is dit een onderwerp van gesprek tussen leerkrachten en allochtone ouders. Ik hoor regelmatig  van ouders dat zij het advies krijgen –of in het verleden gekregen hebben- om thuis alleen Nederlands te spreken. Want een associatie tussen taalachterstand en meertaligheid is snel gemaakt. Maar is dit wel terecht, vragen de ouders zich dan af?
Is de meertalige achtergrond van allochtone leerlingen de oorzaak van hun vaak hardnekkige taalachterstanden?

Het antwoord is in dezelfde lijn als het verhaal van Piet Van Avermaet over meertaligheid in het onderwijs.

Advertenties

Meertaligheid in onderwijs | Piet van Avermaet | TEDxFlandersSalon

This talk was given at a local TEDx event, produced independently of the TED Conferences. Waarom moeten we op school maar één taal spreken? Heeft dat zin? Professor Van Avermaet geeft inzicht…

Source: www.youtube.com

Weinig multicultureel onderwijs in “witte” scholen – VRT Nieuws

See on Scoop.itTaalberichten

VRT Nieuws Weinig multicultureel onderwijs in “witte” scholen VRT Nieuws “Andere belangrijke elementen van de multiculturele samenleving, zoals meertaligheid, krijgen minder ruimte op school.” De onderzoekers hebben ook vastgesteld dat…

See on deredactie.be

Link

Urk krijgt Huis voor Taal

In Urk, een voormalig eilandje dat momenteel deel uitmaakt van de provincie Flevoland, is het probleem van laaggeletterdheid vrij groot. Daarom is er nu een Huis voor Taal ingericht in de bibliotheek. Een van de oorzaken van die laaggeletterdheid is het feit dat het lokale dialect, dat nog heel levend is, een extra moeilijkheid vormt voor kinderen om te leren schrijven. Tot hun vierde jaar kennen ze vrijwel uitsluitend het Urkse dialect, daarna moeten ze plots leren lezen en schrijven in het Nederlands.