De kracht van meertaligheid

De kracht van meertaligheidIn de publicatie De kracht van meertaligheid gaat FORUM in op de positieve rol die meertaligheid heeft op de ontwikkeling van kinderen.Eentaligheid is een uitzondering. Meertaligheid is de norm. Ook in Nederland. Toch is meertaligheid omgeven met veel vooroordelen en mythen. Ondanks alle onderzoeken die telkens weer aantonen dat meertalige kinderen cognitief voordeel hebben bij hun beheersing van meerdere talen, wordt meertaligheid nog altijd (te) vaak geassocieerd met het oplopen van achterstand. Om meertaligheid en de eigen taal meer voor het positieve voetlicht te brengen zijn heeft FORUM het magazine De kracht van meertaligheid

uitgebracht. Het magazine is bedoeld voor instellingen voor voor- en vroegschoolse educatie, scholen voor primair en voortgezet onderwijs, ouders van meertalige kinderen en andere belangstellenden. Het magazine is een vervolg op een eerdere uitgave: ‘De kracht van meer taal. Magazine over meer taal en meertaligheid op school en thuis. Een PDF van deze publicatie treft u op de website van FORUM.

Source: www.forum.nl

Advertenties

Vraag van de maand – meertalig

Een centrum voor iedereen die met meertalige kinderen te maken heeft. Op de site vindt u o.a. informatie, tips en columns.

Source: www.meertalig.nl

 

Vraag van de maand juli 2014: Allochtone ouders zijn zich bewust van het risico op een mogelijke taalachterstand bij hun kinderen. Regelmatig is dit een onderwerp van gesprek tussen leerkrachten en allochtone ouders. Ik hoor regelmatig  van ouders dat zij het advies krijgen –of in het verleden gekregen hebben- om thuis alleen Nederlands te spreken. Want een associatie tussen taalachterstand en meertaligheid is snel gemaakt. Maar is dit wel terecht, vragen de ouders zich dan af?
Is de meertalige achtergrond van allochtone leerlingen de oorzaak van hun vaak hardnekkige taalachterstanden?

Het antwoord is in dezelfde lijn als het verhaal van Piet Van Avermaet over meertaligheid in het onderwijs.

Flitsnieuws.nl » Taal-platform EBLT bepleit tweetalige opschriften in …

Het EBLT deed dat door mevrouw De Vries, die tevens voorzitter van het NPLD is, een voorbeeld aan te bieden van een tweetalig ANWB-verkeersbord. Dergelijke verkeersborden zijn in andere tweetalige regio’s van Europa, …

Source: www.flitsnieuws.nl

Tweetalige opschriften op verkeersborden. Zoals in Brussel, bijvoorbeeld.