Tu of vous? (Engels)

Brush up on your French with this Bastille Day flowchart

Stroomdiagram om uit te maken of je best ‘tu’ of ‘vous’ gebruikt. In het Engels.

 

Advertenties

Een voetbalwoordenboekje uit 1914

Onbekend voetbalwoordenboek uit 1914 gevonden

Hier kan ik toch zo jaloers op zijn, he. Ik ga het dialectarchief van Leuven maar eens aan een heel grondige inspectie onderwerpen, denk ik 😉

Agent uitschelden voor ‘hoer’ mag, mits in vreemde taal – De Stentor

Crimesite Camilleri
Agent uitschelden voor ‘hoer’ mag, mits in vreemde taal
De Stentor
… eiste 350 euro boete voor Janis B., die niet was verschenen. Rechter Jordaans maakte korte metten met het betoog van het Openbaar Ministerie.

Source: www.destentor.nl

‘Beledigen in een vreemde taal mag, omdat het dan niet beledigend bedoeld is,’ oordeelt de rechter.

“Apartheidsregime bij de Brusselse brandweer brengt mensenlevens in gevaar” – Persinfo.org

HPersinfo.org
“Apartheidsregime bij de Brusselse brandweer brengt mensenlevens in gevaar”
Persinfo.org
BRUSSEL – “Misschien herinnert u zich nog de vraag van de burgemeester van Moorslede om bij een noodoproep geen dialect te spreken.

Source: www.persinfo.org

Hoe taalwetten en -regels de veiligheid in gevaar kunnen brengen…

Bibi (Engels)

It is I, Bibi

 

Fans of Flanders is een tv-programma (+ website en twitteraccount) in het Engels, bedoeld om anderstalige expats vertrouwd te maken met Vlaanderen en haar eigenaardigheden. Tv-presentator Chris Duchausoit (vooral bekend van programma’s over dieren, zoals ‘Dieren in nesten’) heeft een rubriek waarin hij op een heel eigen wijze de betekenis en het gebruik van typisch Vlaamse uitdrukkingen, zoals ‘wablieft’, uitlegt. In dit filmpje gaat het over ‘bibi’, om jezelf mee aan te duiden.

De kracht van meertaligheid

De kracht van meertaligheidIn de publicatie De kracht van meertaligheid gaat FORUM in op de positieve rol die meertaligheid heeft op de ontwikkeling van kinderen.Eentaligheid is een uitzondering. Meertaligheid is de norm. Ook in Nederland. Toch is meertaligheid omgeven met veel vooroordelen en mythen. Ondanks alle onderzoeken die telkens weer aantonen dat meertalige kinderen cognitief voordeel hebben bij hun beheersing van meerdere talen, wordt meertaligheid nog altijd (te) vaak geassocieerd met het oplopen van achterstand. Om meertaligheid en de eigen taal meer voor het positieve voetlicht te brengen zijn heeft FORUM het magazine De kracht van meertaligheid

uitgebracht. Het magazine is bedoeld voor instellingen voor voor- en vroegschoolse educatie, scholen voor primair en voortgezet onderwijs, ouders van meertalige kinderen en andere belangstellenden. Het magazine is een vervolg op een eerdere uitgave: ‘De kracht van meer taal. Magazine over meer taal en meertaligheid op school en thuis. Een PDF van deze publicatie treft u op de website van FORUM.

Source: www.forum.nl

Vraag van de maand – meertalig

Een centrum voor iedereen die met meertalige kinderen te maken heeft. Op de site vindt u o.a. informatie, tips en columns.

Source: www.meertalig.nl

 

Vraag van de maand juli 2014: Allochtone ouders zijn zich bewust van het risico op een mogelijke taalachterstand bij hun kinderen. Regelmatig is dit een onderwerp van gesprek tussen leerkrachten en allochtone ouders. Ik hoor regelmatig  van ouders dat zij het advies krijgen –of in het verleden gekregen hebben- om thuis alleen Nederlands te spreken. Want een associatie tussen taalachterstand en meertaligheid is snel gemaakt. Maar is dit wel terecht, vragen de ouders zich dan af?
Is de meertalige achtergrond van allochtone leerlingen de oorzaak van hun vaak hardnekkige taalachterstanden?

Het antwoord is in dezelfde lijn als het verhaal van Piet Van Avermaet over meertaligheid in het onderwijs.

Anglish: hoe Engels er zou uitzien zonder Romaanse invloed (Engels)

Some people have re-imagined English as Anglish, with no words derived from French or Latin

Een poging tot ‘zuiver’ Germaans Engels, ofwel toppurisme. Op zich wel boeiend, en wie weet redden sommige vondsten het nog wel. Stevin is daar immers ook ooit in geslaagd met zijn wiskunde, driehoek, loodrecht enz. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Simon_Stevin#Simon_Stevin_en_de_Nederlandse_taal)