Als IJslandse kan je niet Harriet heten (Engels)

Icelandic girls can’t be called Harriet, government tells family

De 10-jarige IJslands-Britse Harriet kan haar paspoort niet vernieuwen, omdat ‘Harriet’ niet voorkomt op de lijst van IJslandse meisjesnamen. Onze nieuwe naamgevingswet is duidelijk klein bier tegenover de IJslandse.

Advertenties

De enige niet-Germaanse inheemse taal van Nederland (maar het verhaal geldt ook voor België)

Een veelbetekenende stilte

Taaljournalist Gaston Dorren leert nu al enkele maanden de Nederlandse gebarentaal (NGT), die voor alle duidelijkheid niet dezelfde is als de Vlaamse Gebarentaal. Als hij daarover vertelt, wordt hij vaak geconfronteerd met een aantal vooroordelen, die hij hier stuk voor stuk vakkundig weerlegt. Heel verhelderend.

Taalunie-bericht: Slongs Dievanongs over grensoverschrijdend dialect en standaardtaal

Slongs Dievanongs: ‘We moeten investeren in dialect.’

 

Kijk, dat is nu een uitspraak naar mijn hart. Alleen: er is al heel veel geïnvesteerd in het onderzoeken en – vooral – optekenen van dialect. Ik bedoel niet dat we er dan best mee stoppen, helemaal niet. Er valt nog heel veel te registreren, te verzamelen en te onderzoeken. Maar het is ook heel duidelijk dat hetgeen er is nog niet de bekendheid heeft bij het grote publiek dat het verdient. Dat heeft twee oorzaken. Je hebt lokale woordenboeken en projecten, en dat betekent meestal dat een heemkundige kring of zelfs een enthousiaste eenling zich eens aan het verzamelen heeft gezet. Dat mondt dan uit in een publicatie die lokaal heel veel succes heeft, maar vaak niet buiten de gemeentegrenzen geraakt. En zo blijft elk project gevangen binnen het eigen eilandje. Anderzijds zijn er een aantal grote, langlopende universitaire projecten, de Regionale Woordenboeken. Twee ervan, het Woordenboek van de Brabantse Dialecten en het Woordenboek van de Limburgse Dialecten, zijn al enkele jaren geleden afgerond. Het derde, het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten, is aan de laatste rechte lijn bezig. Deze projecten hebben een gigantische materiaalverzameling opgeleverd, en een hele reeks woordenboekjes. Maar ook deze woordenboeken bevinden zich op een eilandje, namelijk dat van de universitaire wereld, en het is ontzettend moeilijk om daar uit te breken en de resultaten van deze projecten ook verteerbaar en toegankelijk te maken voor de Slongskes van deze wereld. Het kan, er is alleen nog een instantie nodig die de brug slaat tussen zowel de lokale organisaties als de universiteiten enerzijds en de taal- en dialectliefhebbers anderzijds. Een instantie die veel lawaai kan maken rond de schatten die er zijn, opdat ze gevonden kunnen worden. Eén schat doe ik jullie alvast met plezier cadeau: de Woordenbank.

De lexicograaf als milieuactivist (Afrikaans)

Die leksikograaf als ekostryder

Fred Pheiffer, een Zuid-Afrikaanse lexicograaf, laat zijn licht schijnen over de ‘houdbaarheid’ van woordenboeken en de invloed van maatschappelijke veranderingen op de definities van lemma’s. Als voorbeeld bekijkt hij hoe bepaalde diersoorten omschreven worden, met de toenemende aandacht voor dierenrechten en milieubescherming in het achterhoofd.

Flitsnieuws.nl » Taal-platform EBLT bepleit tweetalige opschriften in …

Het EBLT deed dat door mevrouw De Vries, die tevens voorzitter van het NPLD is, een voorbeeld aan te bieden van een tweetalig ANWB-verkeersbord. Dergelijke verkeersborden zijn in andere tweetalige regio’s van Europa, …

Source: www.flitsnieuws.nl

Tweetalige opschriften op verkeersborden. Zoals in Brussel, bijvoorbeeld.

De talenrijkdom van Afrika

Zaterdag 28 september wordt op het Drongofestival in Amsterdam, een groot festival over meertaligheid, de website ‘Stemmen van Afrika’ gelanceerd. De website is een initiatief van taalwetenschappers Pieter Muysken (Radboud Universiteit Nijmegen) en Maarten Mous (Universiteit Leiden). Aan de hand van een groot aantal artikelen geeft de website inzicht in de grote taaldiversiteit van Afrika voor een breed publiek.

Source: www.kennislink.nl

Taaldiversiteit in Afrika.

De link tussen Becanus en ‘May God bless America’ (Engels)

Did Adam and Eve speak Dutch_ – Jewish World Features Israel News _ Haaretz

Een artikel over de link tussen Becanus’ theorie dat Adam en Eva Nederlands spraken (‘Diets’ = ‘Doutst’, dus de oudste taal) en het paradijs bijgevolg in Antwerpen lag, het Nederlandse en het Britse kolonialisme uit die periode en het idee dat Amerika ‘het beloofde land’ is. Op zijn minst intrigerend.

Aanvulling (met dank aan Clem Robyns, een van de samenstellers van het Canvasprogramma ‘Man over Woord’)

Het verhaal van Haaretz klopt niet. Becanus beweerde inderdaad dat Antwerpen gesticht is door een zoon van Noah, maar niet dat het Aards paradijs in Antwerpen lag. Hieronder het verhaal van Becanus zoals we het (na uitgebreide research en raadpleging van zijn Origines Antverpiae!  ) verteld hebben in Man Over Woord:

Johannes Goropius Becanus was een gerenommeerde en invloedrijk medicus die zich in 1555 in Antwerpen vestigde. Overigens: Becanus redde ooit Plantijn van de dood: hij kwam tussen toen die overvallen en zwaar toegetakeld werd. Hij werd later aandeelhouder van diens drukkerij. 
Op Plantijns persen verscheen in 1569 Origines Antwerpianae, waarin hij beweert dat Antwerps de oudste taal ter wereld is. Antwerps was volgens hem ouder dan Hebreeuws en ver verheven boven barbaarse talen als Latijns en Grieks. 
Volgens de man spraken ook Adam & Eva Nederlands/Antwerps.
‘Het Nederlands’ zoals wij het nu kennen bestond toen nog niet maar er waren vele ‘Nederlandsen’ naast elkaar. Hij sprak Brabants of Antwerps, dus voor hem was de taal van toen Antwerps. Daar verwijst hji ook duidelijk naar in z’n titel: Origines Antverpianae.
Antwerps was de goddelijke taal omdat het een volmaakte taal was. Het eerste bewijs daarvoor is dat het bestaat uit een aantal heel eenvoudige woorden en concepten waar je alle andere mee kan samenstellen.
Voorbeeld: varken: ver [ver] + ken [kennen] – een varken staat ver van de kennis
Een tweede argument voor de volmaaktheid van het Nederlands en zijn meest originele gedachte was dat de volmaaktheid bleek uit het feit dat een woord, als men het omgekeerd las, (ongeveer) het tegenovergestelde betekent. Voorbeeld: alp (berg) versus pla (plat) of lee (=leed) ‘lastig, vervelend’ versus eel (=edel) ‘edel, mooi’. 
Net zoals alle Nederlandse woorden volgens hem samenstellingen zijn van een beperkt aantal korte Nederlandse of Antwerpse woorden, geldt hetzelfde voor alle andere woorden van alle andere talen ter wereld, te beginnen met Hebreeuws, Latijn en Grieks:
Hebreeuws: Babel van babbelen
Latijn: aestas (zomer): aes-tas = tast aas = voedsel, in de zomer vind je veel voedsel
Grieks: Helios (zon) : helen = gezond maken

En hoe de taal dan naar Antwerpen is geraakt uit het aards paradijs?
Tijdens de zondvloed zaten Noah en z’n 3 zoons op de ark. 2 van z’n zoons trokken volgens Becanus naar het oosten en begonnen daar aan de toren van Babel. Daar ontstonden dus gigantische spraakverwarringen en God moest tussenkomen.
Z’n zoon Jafeth ging niet mee naar Babel, maar trok naar Antwerpen.
De Antwerpenaars hebben de oertaal dus kunnen bewaren, omdat hun voorouders niet aanwezig waren bij de bouw van de Toren van Babel. Later zijn de nakomelingen van Jafeth dan naar Italië getrokken.

http://www.canvas.be/video_overzicht/212030