Link

Het einde van de BNTL?

Dreigt er een belangrijk onderzoeksinstrument voor de Nederlandse taal- en letterkunde te verdwijnen? Marc van Oostendorp maakt zich grote zorgen (en ik met hem).

Advertenties

Link

Taalunie antwoordt op petitie Nederlands Vanzelf Sprekend

Vandaag overhandigde het actiecomité Nederlands Vanzelf Sprekend haar petitie met meer dan 5000 handtekeningen aan de Nederlandse Taalunie. De Taalunie formuleerde vervolgens een antwoord op de verzuchtingen van het actiecomité.